Co je to Skenar a jak funguje?

 

          Odedávna jsou známé vlastnosti kůže jako regulátora různých fyziologických funkcí. Podráždění její reflexních zón uvolňuje bolesti a křeče, zvyšuje nebo snižuje výměnu, zrychluje nebo zpomaluje srdeční rytmus.

          Kůže obsahuje obrovské množství snímačů, které poskytují přesné informace o všech procesech ve vnitřních orgánech, které po vhodném zpracování umožní vytvořit podrobný obraz o stavu organismu. Jako přijímač informací zvenčí, kůže dostává z okolního prostředí signály takových podnětů jako mechanické (jehla nebo masáž), nebo tepelné působení, elektrický proud, magnetické pole, biopole, laserový paprsek nebo ultrazvuk. Kůže je schopna absorbovat tyto informace ve formě elektrických, optických, tepelných, chemických, magnetických, mechanických a jiných signálů, provést vstupní zpracování, zformovat příslušné signály v kódované formě a poslat je do řídících systémů lidského organismu. Jelikož mezi kůží, orgány a systémy je vzájemná souvislost, poškození jejich funkcí a stavů se určitě odrazí na kůži. Tedy kůže se stává informačním polem, které nese údaje o stavu nemocného orgánu. Působením na toto informační pole (kůži) máme možnost ovlivnit zvenčí i na nemocné orgány a funkční systémy. Je známo, že kůže v případě poškození funkce jakéhokoliv orgánu v určitých zónách mění svou elektrickou vodivost, kapacitu, teplotu, přičemž se zvyšuje citlivost kůže - při jejím dotyku cítit bolest. Reakce organismu je podle místa podráždění různá. To je podmíněno specifikem nervového systému, který adaptuje organismus a jeho různé systémy na podmínky reálné situace. Zejména kožní zóny se zvýšenou fyziologickou aktivitou se používají k léčbě různých onemocnění pomocí metody SKENAR - terapie.

          Přístroje SKENAR a COSMODIK působí na organismus krátkými impulsy signálů s nízkou frekvencí při kontaktu elektrody s kůží. Parametry působícího signálu se určí automaticky díky působení biologických zpětných vazeb. Tj. při dotyku elektrod s kůží dostane přístroj informace o stavu organismu. Podle toho upraví a odešle do organismu impulsy podobné neuroimpulzom, které nesou informace potřebné pro normální funkci toho nebo jiného orgánu, příp. systému organismu. Účelem přístroje je především normalizace poškozených funkcí organismu, přičemž hlavním úkolem je zajištění harmonie organismu a stimulace jeho ochranných sil a skrytých nepoužívaných rezerv. T. j. samotný přístroj prakticky nic nedělá. Jednoduše pomáhá, dává síly organismu si "vzpomenout" jak by měly fungovat zdravé orgány a poradit si s chorobou.

 

SKENAR - metoda bezlékového léčení

          Při této metodě se dynamicky mění působící impuls (dynamické doladění dle odporu kůže) - forma a doba trvání působícího impulzu jsou podobné podle svých charakteristik impulsu, který se po zkreslení kůží, tukovým vazivem, svalovými tkáněmi atd. bude podobat nervový impuls. Při zvýšení amplitudy působícího impulzu, působící impuls uměle zesílí patologický signál. SKENAR - "zesilovač bolesti" (tímto se rozumí bolestivé pocity, nemoci a jiné patologické stavy) doladí průběh změny svého signálu podle průběhu změny stavu zóny "bolesti". Jako odpověď nato se zesílí odezva organismu na regeneraci, protože se uměle zvětšený patologický signál bude vnímat jako reálný. Toto nutí organismus vyrobit výkonnější odpověď na boj s "bolestí". Přičemž je zapotřebí alespoň jeden kanál zpětné vazby na korekci změny impulzu podle průběhu změny zóny "bolesti".
Metoda SKENAR umožňuje obnovit funkce organismu do té úrovně, na níž fungoval před vznikem bolesti. SKENAR regeneruje homeostázu jako před onemocněním.

COSMODIK – metoda bezlékové regenerace a obnovení 

          V tomto případě se přímo zesílí regenerační funkce organizmu bez zesílení patologického signálu. Za tímto účelem se vyžadují složitější zpětné vazby, které zajistí jemné nastavení působícího impulzu podle vývoje reakce organismu a nejen podle kožního odporu. Díky mnohotvárnosti zpětných vazeb do regenerační funkce se zapojují CNS a lokální regenerační možnosti. Regulace zpětných vazeb v daném případě již svazků působících impulsů (a nikoli jednotlivých impulsů) se uskuteční podle vývoje signálu (jako v SKENARu), ale i podle doladění spektru signálu na získání maximální odpovědi CNS a doladění intervalového vývoje svazků impulsů na využití lokálních mechanismů obnovení. Vcelku je do tohoto procesu zapojeno 46 zpětných vazeb.
Toto umožňuje metodě COSMODIK zregenerovat organismus i na úrovni buněk. Zregeneruje funkce organismu a využije jeho celkové rezervy (jako v případě metody SKENAR) a buněčný potenciál na genetické úrovni, díky čemuž se uskuteční "omlazení" buněk - regenerace jejich normálních funkcí. Při regeneraci zdraví na genetické úrovni, nemůže COSMODIK teoreticky změnit biologický věk buňky, ale může obnovit funkce, založené přírodou a možná dosud nevyužité.

Aktivní SKENAR a aktivní COSMODIK

          "Aktivní" metody působení ("aktivní" SKENAR a "aktivní" COSMODIK) jsou zatím použity pouze v novém profesionálním provedení - EX735Ag)

V předchozích provedeních přístrojů jsou metody SKENAR a COSMODIK "pasivní". Co to znamená? Každý další působící impuls se formuje na základě vyhodnocení reakce organismu na předchozí působící impuls.
Toto je možné srovnat s tím, že když kopeme do míče na vyšlapaných fotbalovém hřišti - kutálí se tam, kde se jí zachce (například do nejbližší jamky), můžeme ji jen usměrnit tím směrem, kterým se bude ubírat. Taky s organismem - vyzdravění nastane jen tehdy, když jej «dokopeme» do "místa určení". Proto se vyžaduje hodně úkonů, aby «strkat» organizmus a přidávat mu potřebný směr pohybu, neboť organismus jako míč se může «odkutálel» do nejbližší "jamky". Tedy proto není možné dosáhnout rychle žádoucí výsledek.
Závěr: při "pasivní" metodě, když působíme na organismus, dostáváme informace o následcích impulsu. Tyto informace se použijí na formování dalšího impulsu atd. Jinými slovy, informace získané v důsledku působení předchozího impulsu budou použity na formování následujícího impulsu. Tedy zaostáváme o 1 krok.
          Při "aktivní" metodě působení na vyhodnocení vývoje změn organismu se využije reakce organismu na několik výchozích působících impulsů. Když známe vývoj, můžeme vytvořit prognózu a zkorigovat působící impulsy jakoby vytvářejíc příští impuls. Jinými slovy, další impulzy se formují ne na základě reakce organismu z předchozího impulsu, ale na základě extrapolace předchozích reakcí.
To znamená, že "nekoulíme" míč, ale vezmeme ho do rukou a přeneseme o určitou vzdálenost dopředu ve směru konečného místa určení. Někdy třeba přenést několikrát (pokud je těžká, příp. je daleko) od jednoho bodu k dalšímu, ale někdy stačí přenést jen jednou - od bodu А do bodu B.. Díky takové "aktivní" metodě nastanou výsledky léčení mnohem dříve.
Závěr: při "aktivní" metodě působení se následující impuls formuje na základě extrapolace reakce organismu na několik předchozích impulsů a vytváří budoucí impuls. Tedy můžeme se ocitnout o několik kroků vpředu.COSMODIK je jen začátek ...
Vynálezce А. А. Karasev

 

 

Je velice pravděpodobné, že po terapii Skenarem u některých lidí může nastat aktivace ( zhoršení stavu ).

 

U epileptiků se může zvýšit počet epi-záchvatů, také může docházet ke zvracení, průjmu, zácpě, nechutenství, zvýšené chuti k jídlu, ke změnám nálad, chování... To je však známkou počínající regenerace a odezvou organismu na působení Skenaru.