Mýty a pověry o hypnóze

 

          Velká část lidí má utkvělou představu hypnotizéra, jako člověka s uhrančivým pohledem, pohybujícího lesknoucími se hodinkami na řetízku před očima média. Tato ztvárnění v mnohých vytvořila přesvědčení, že hypnóza je něco špatného, od čeho je lepší se na hony vzdálit. Není tomu ale tak. Hypnotizér je ve skutečnosti především člověk, který dobře zná a ovládá umění účinné komunikace.

          V posledním čase však hypnóza získává na popularitě, stává se stále vyhledávanějším tématem a postupně je smazáván její punc pseudovědy, magie, či okultismu.

 

Co pravda rozhodně není 

 

 • Je možné někoho zhypnotizovat i proti jeho vůli

 • Zhypnotizovaného je možné přinutit jednat proti jeho vůli, tedy ho například donutit ke zločinu

 • Je běžné aby zkušený hypnotizér, například v divadle donutil v hypnóze náhodně vybraného diváka dělat vtipné kousky a ten si pak po ukončení show nic nepamatoval

 • Hypnotizér bude kroužit rukama kolem Vašeho těla, či se Vás bude dotýkat ( doteky vždy jen po domluvě dopředu - při terapii )

 • Hypnotizovaný neslyší hypnotizérův hlas

 • Médium, tedy hypnotizovaný si od okamžiku zhypnotizování vůbec nepamatuje průběh sezení

 • V hypnóze dostává tělo schopnost levitace, tedy je schopné se samovolně vznášet 
 • Pokud náhodou hypnotizér v průběhu hypnózy zemře, existuje riziko, že se už ani hypnotizovaný neprobudí. Toto riziko téměř neexistuje, protože i těžká hypnóza přechází běžně do stavu spánku a po probuzení je vše normální

 

Co pravda je

 

 • Informace zde uvedené se vztahují na běžnou populaci, tedy vynechávám lidi extrémně hypnabilní ( 1-2% populace ) a lidi nehypnabilní ( 10% populace )

 • Není možné zhypnotizovat někoho, proti jeho vůli 
 • Není možné zhypnotizovanému přikázat, aby dělal věci proti svému svědomí, jako například zločiny
 • Není obvykle možné bez předchozí průpravy, rychle zhypnotizovat někoho v rušném prostředí, jako na pódiu v televizní show ( v rámci předchozí průpravy je to však snadno uskutečnitelné )

 • Až na nezbytnosti ve formě doteky na ruce není tělesný kontakt vůbec nutný

 • Není pravda, že médium vůbec neslyší hypnotizérův hlas ( až na výjimky hluboké hypnózy )

 • Není pravda, že si hypnotizovaný nepamatuje průběh sezení ( až na výjimky hluboké hypnózy ), obvykle má ale skutečně hypnotizovaný problém odlišit realitu, tedy to co opravdu slyšel, od toho, co si vizualizoval před očima

 • Levitace nebyla dosud vědecky dokázána a ani hypnóza ji nedokáže uskutečnit