Hypnóza

 

Hypnóza vyvolává u většiny lidí velký zájem. Její kouzlo spočívá v tom, že podobně jako kouzla a tajemné poklady slibuje otevření brány k sebezdokonalení.

Téměř každý pociťuje někdy touhu, nebo potřebu se zdokonalit. A zdá se, že právě hypnóza je jednoduchým řešením. Zdá se, že hypnotizéři mají moc přimět lidi uskutečnit určité věci, např. učit se cizímu jazyku, zbavit se špatných návyků, jako je kouření, přejídání se

Hypnóza je změněný stav vědomí...

 

Albert Einstein odhadl, že člověk užívá asi jen 10% potenciálu svého mozku. Pomocí hypnózy můžeme získat přístup ke zbylým 90 procentům.

 

          Nejjednodušší popis hypnózy je následovný: „Je to zvýšená sugestibilita ( vědomí ), kterou doprovází koncentrace na jistou myšlenku, osobu nebo na určitý pojem." Když hovořím o zvýšené „sugestibilitě", musím poznamenat, že osoba v hypnotickém stavu přijme jen ty sugesce, které by přijala i za normálních okolností, když není v hypnotickém stavu. Každý z nás má v sobě takové morální a etické zákony, které neporuší ani v hloubce hypnotického stavu. Abychom si vytvořili představu o tom, co je hypnóza, musíme mít určitý obraz o fungování lidského vědomí. Naše vědomí má čtyři různé aktivní stupně.

 

          První stupeň nazýváme stavem beta.

          Je to stupeň úplně bdělého vědomí. Na tomto stupni jsme denně asi 16 hodin. Hlavní funkcí tohoto stupně je usměrňování důležitých tělesných funkcí, jako je fungování srdce, dýchání, činnost ledvin, trávení apod. Stupeň beta, tedy vědomé fungování mozku, zabezpečuje 75 % pozorování těchto životně důležitých funkcí. Takže na vědomé fungování mozku, co známe jako vědomé přemýšlení, zůstává 25 %.

          Druhý stupeň se nazývá alfa.

          Alfa se rovná podvědomí, tím se zabýváme v hypnóze. Tento stupeň charakterizuje 95 - 100 procentní efektivnost koncentrace. Je to podstatně vyšší efektivnost než 25 procentní efektivnost stupně beta. Příkladem pro činnost na stupni alfa je hypnóza, meditace, biologická zpětná vazba (biofeedback), snění, přechod do přirozeného spánku a probuzení. Hypnóza je přirozeným stavem vědomí. Není identická se spánkem. Během hypnózy jsme při plném vědomí.

          Další stupeň mozkové činnosti se nazývá théta.

          Je to taková podvědomá činnost mozku, která se projevuje např. při tzv. povrchním spánku. Pojem vědomý tu znamená, že je bdělý, ale mimo svého vědomí; podvědomý zase, že není bdělý, není při vědomí.

          Poslední stupeň se nazývá delta.

          Je to stupeň hlubokého spánku. Na tomto stupni se dostává bezvědomá osoba do nejpokojnějšího stavu. Tu neslyší sugesce. Tento stupeň trvá za noc asi 30 - 40 minut.

          Když to shrneme, zjistíme, že mozek má čtyři fungující stupně. Ráno, když se probudíme z přirozené hypnózy (alfa), dostáváme se do stavu úplného vědomí (beta). Když v noci usínáme, dostáváme se ze stavu beta do stavu alfa (přirozená hypnóza), odtud do stupně théta (povrchní spánek), potom do stupně delta (hluboký spánek), odtud znovu do stupně théta (povrchní spánek), dále do stupně alfa a nakonec se cyklus opakuje.

 

A já si nyní opravdu nepřeji, aby jste se v žádném případě dívali dlouho a upřeně do středu tohoto hlubokého obrázku, aby se Vám nezačal pomalu rozmlžovat zrak a aby jste potom nevstoupili do hypnotického transu...

 

 

 

Ceník Hypnóza